Interesuje Cię rozpoznawanie mowy?
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania SkryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.
Wyślij wiadomość
do Transkrypcje.pl

  Transkrypcje.pl is the only company in Poland offering the following services: taking minutes of recordings and texts with safety certificates and ISO9001.

  Certifications of National Security Authority
  of the Internal Security Agency

  00-993 Warsaw, Rakowiecka street 2 A

  Our security certificates:

  Second level Industrial Security Certificate
  Nr SBPU001010T
  We are able to assure protection of confidential information with the security clause EU/UE, security clause: SECRET ,expiry date: 11-02-2020.

  Second level Industrial Security Certificate
  Nr SBPN000910T
  We are able to assure protection of confidential information with the security clause NATO, security clause: SECRET ,expiry date: 11-02-2017.

  We also have the ISO9001 certification: 2008.

  New functions in przepisywanie.pl – job bookmark:

  1. Possibility to register the CVs of candidates applying for the keyboard master position.
  2. Access to our typing speed test. link: http://przepisywanie.pl/en/job

  Transkrypcje.pl to jedyna firma w Polsce świadcząca usługi: Transkrypcji nagrań i tekstów z certyfikatami bezpieczeństwa oraz ISO9001.

  Certyfikaty Krajowej Władzy Bezpieczeństwa
  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 A

  Nasze świadectwa bezpieczeństwa:
  Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia
  Nr SBPK000810T
  Posiadamy zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.

  Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia
  Nr SBPU001010T
  Posiadamy zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą EU/UE, nazwa klauzuli tajności: SECRET data ważności 11-02-2020 r.

  Posiadamy też certyfikat ISO9001:2008.