Interesuje Cię rozpoznawanie mowy?
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania SkryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.
Wyślij wiadomość
do Transkrypcje.pl

  Prawa autorskie

  Właściciel praw autorskich – Transkrypcje.pl

  Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie do tekstów, oprogramowania, funkcjonalności strony, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie Transkrypcje PL należą do Transkrypcje.pl (dalej Transkrypcje PL) w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nienależące do Transkrypcje PL zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony Transkrypcje PL wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Prawa autorskie stron trzecich

  Strony wskazywane w linkach, niebędące własnością Transkrypcje PL, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.

  Ochronie podlegają również materiały umieszczane na stronach Transkrypcje PL, do których prawa nie należą do Transkrypcje PL, ale na których publikację Transkrypcje PL uzyskała zgodę ich właścicieli. Materiały takie oznaczone są najczęściej podpisem: źródło:(transkrypcje.pl) lub w inny równoważny sposób.

  Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich, niezależnie od zgody Transkrypcje PL.

  Zakaz wykorzystywania materiałów – Transkrypcje PL

  Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach serwisu Transkrypcje PL materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

  Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą do Transkrypcje PL jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło: Transkrypcje PL” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony www.Transkrypcje.pl. Wymaga to jednak każdorazowej zgody Transkrypcje PL.

  Linki do strony Transkrypcje PL

  Dozwolone jest, bez konieczności występowania o zgodę, tworzenie odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony Transkrypcje PL lub jej podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych w sposób nie pozostawiający wątpliwości, co do pochodzenia tych linków i strony, na którą wskazują.

  Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę Transkrypcje PL lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię Transkrypcje PL bądź inne prawem chronione dobra Transkrypcje PL lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

  Odnośnik do Transkrypcje PL nie może stanowić przeważającej lub głównej części strony, na której został umieszczony. Po przejściu na stronę Transkrypcje PL, w polu adresowym przeglądarki użytkownika musi widnieć adres URL należący do Transkrypcje PL, zastosowanie środków technicznych mających na celu ukrycie tego adresu jest zabronione. Zabronione jest również przekierowywanie na stronę Transkrypcje PL w sposób podstępny, automatyczny (tj. następujący bez kliknięcia użytkownika na odnośnik) czy w inny sposób kierujący na stronę Transkrypcje PL osoby, które tego nie oczekują.

  Transkrypcje PL zastrzega sobie prawo odwołania zgody na umieszczenie odnośnika do strony Transkrypcje PL w każdej chwili, bez konieczności podania przyczyny.

  Wyłączenie odpowiedzialności transkrypcje pl

  Informacje i funkcjonalności prezentowane na stronach Transkrypcje PL służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały przygotowane w oparciu o źródła uznane przez Transkrypcje PL w Warszawie za rzetelne i wiarygodne oraz według naszej najlepszej wiedzy. Ze względu na możliwość wystąpienia przekłamań lub zdezaktualizowania się informacji, Transkrypcje PL nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność i dokładność. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.